05.07.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-03-01 „Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 5.panta ceturtās daļas un 21.panta 2.1 daļas atbilstību LR Satversmes 1. un 109.pantam”.