16.06.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-05-01 “Par Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6.punkta atbilstību LR Satversmes 91. un 105.pantam”.