24.08.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-09-01 „Par Ceļu satiksmes likuma 9.panta ceturtās daļas atbilstību LR Satversmes 91. un 105.pantam”.