16.11.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-14-03 „Par Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumu Nr.120 (spēkā līdz 03.09.2009) „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 3.5.apakšpunkta un 11.punkta un MK 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.972 (spēkā līdz 07.09.2011) „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 11.punkta atbilstību LR Satversmes 91. un 106.pantam”