05.12.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2011-16-01 „Par Maksātnespējas likuma 62.panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2panta otrās daļas normām, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību LR Satversmes 92.pantam”