19.07.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2013-05-01 “Par likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta pirmās daļas (2012.gada 8.novembra likuma redakcijā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī) un pārejas noteikumu 4.un 5.punkta atbilstību LR Satversmes 1. un 2.pantam”