15.01.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2013-15-01 “Par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu “apvienoties arodbiedrībās” atbilstību LR Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam”