07.11.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-11-01 “Par likuma “Par valsts pensijām” 11.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam”