10.05.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2017-01-01 „Par Valsts valodas likuma 18. panta pirmās daļas un 21. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.