17.07.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2019-05-01 “Par 2018.gada 4.oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”.