06.08.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-08-01 „Par Saeimas kārtības ruļļa 17.panta otrās daļas un 19.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam un 101.panta pirmajam teikumam”.