05.03.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-28-0103 “Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2019.gada 18.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 89.pantam un 105.panta pirmajam teikumam, kā arī Enerģētikas likuma 45.panta septītajai daļai un 84.1panta pirmajai daļai un Enerģētikas likuma 84.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam”

Pielikumi