10.06.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-13-01 “Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.⁴ panta ceturtās daļas 2.punkta un Valsts sociālo pabalstu likuma 7.panta 1.¹ daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 110.pantam”