21.08.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-24-01 ” Par pievienotās vērtības nodokļa likuma 1.panta 14.punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”

Pielikumi