01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai par 2009.gada 12.marta likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” 2.panta vārdu „valsts pensijas 2009.gadā pārskatītas netiek” vērtējumu.