09.12.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr.2010-55-0106 „Par Operatīvās darbības likuma 7.panta piektās daļas atbilstību LR Satversmes 96.pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13.pantam; Par Operatīvās darbības likuma 35.panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību LR Satversmes 92.pantam”