02.06.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr.2022-09-01 “Par Sodu reģistra likuma 23.panta 1.punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”.