2014-02-24

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis viedokli lietā Nr.2013-17-01 “Par likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.panta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”