03.10.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-12/11 “Par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca””