31.12.2019.

Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-12/4 “Par aptaujas rezultātiem par bērnu līdzdalību izglītības iestādēs”