29.08.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-12/9 “Par bērnu tiesību nodrošināšanu VSIA “Piejūras slimnīca””