28.10.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/144 “Par vizīti Jēkabpils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”