26.11.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/170 “Par vizīti Ventspils iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”

Pielikumi