26.11.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/171 “Par vizīti Kuldīgas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”