10.05.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.1-5/76 “Par vizīti Liepājas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”