2019-07-03

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-5/98 “Par vizīti Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”