03.07.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr. 1-5/98 “Par vizīti Madonas iecirkņa īslaicīgās aizturēšanas vietā”