20.09.2019.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums lietā Nr.6-6/29 “Par cilvēktiesību nodrošināšanu VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””