17.12.2018.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu Sociālās aprūpes centrā „Tērvete” un iestāžu sniegtās atbildes