31.12.2014.

Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību situāciju Latvijas Republikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2. cikla ietvaros