Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra lietderību, 2019. gads