02.01.2012.

Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo izglītību bez maksas, 2012. gads