Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo izglītību bez maksas, 2012. gads