31.12.2011.

Ziņojums

Tiesībsarga 2012.gada ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs