01.01.2015.

Ziņojums

Tiesībsarga ziņojums par tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanu tiesas sēdēs, izmantojot videokonferenci, 2015.gads