Viedoklis

Tiesībsarga ziņojums par Valsts sociālās aprūpes centriem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Publicēts:

Pielikumi

  • Group