27.08.2008.

Atzinums

Tiesībsargs 2008. gada 23. aprīlī pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu, lai izvērtētu jautājumu: vai mācību grāmatu iegāde par skolēnu ģimeņu līdzekļiem ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteikto.