06.01.2014.

Viedoklis

Vēstule labklājības ministrei par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma piemērošanu

Apraksts

Tiesībsarga vēstule labklājības ministrei par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta 3.daļas piemērošanu

Tiesībsargs aicina Labklājības ministriju izvērtēt nepieciešamību papildināt Ministru Kabineta noteikumus Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” vai izstrādāt vadlīnijas, paredzot kārtību ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšanai uz personas iesnieguma pamata, lai noteiktu pakalpojuma pārtraukšanas procesu un atrunātu citus būtiskus jautājumus, kas attiecas uz aprūpes institūcijas un pašvaldības atbildību turpmākā atbalsta nodrošināšanai.