Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir atzīts par pieaicināto personu lietā Nr. 2021-07-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group