07.06.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-07-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-07-01 par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107.pantam