Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir atzīts par pieaicināto personu lietā Nr.2021-25-03 „Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumu Nr.859 „Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group