29.09.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-25-03

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-25-03 par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumu Nr.859 „Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru" 3., 4. un 5.punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2015.gada 8.maija līdz 2020.gada 9.aprīlim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam