Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis Satversmes tiesas 2021.gada 17.jūnija lēmumu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-11-01, kurā atzīst tiesībsargu par pieaicināto personu lietā un aicina izteikt rakstveidā viedokli par jautājumiem, kuriem tiesībsarga ieskatā būtu nozīme izskatāmajā Satversmes tiesas lietā.

Publicēts:

Pielikumi

  • Group