03.08.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-11-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-11-01 par Militārā dienesta likuma 10.panta otrās daļas un 15.panta pirmās daļas 1.punkta atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 102.pantam