Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsargs ir saņēmis Satversmes tiesas lēmumu par tiesībsargu kā pieaicināto personu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-23-01 “Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam”

Publicēts: