13.10.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-23-01 par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-23-01 par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 32.panta ceturtās un astotās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.pantam