31.12.2016.

Pētījums

Tiesību uz informāciju īstenošana vietējo pašvaldību interneta vietnēs