05.06.2002.

Latvijas tiesību akts

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=63545