27.01.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ekonomikas ministrijai par Covid-19 atbalsta piešķiršanas nosacījumu pilnveidošanu

Tiesībsarga vēstule Ekonomikas ministrijai par Covid-19 atbalsta piešķiršanas nosacījumu pilnveidošanu

Apraksts

Tiesībsargs, reaģējot uz privātpersonu sūdzībām, ka nav iespējams pieteikties Covid-19 krīzes atbalstam jaundibinātiem uzņēmumiem, jo noteikumi pieprasa vēsturisku apgrozījuma esamību, aicināja Ekonomikas ministriju pilnveidot Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumus Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”, piemēram, paredzot, ka atbalstu var saņemt tāds uzņēmums, kas uzsācis saimniecisko darbību pēc 2020.gada 1. janvāra un kuram atbalsta perioda mēnesī (2020.gada novembrī vai decembrī) apgrozījums ir krities vismaz par 20%, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā. Ekonomikas ministrija izlaboja minētās nepilnības.