Viedoklis

Vēstule Rīgas pašvaldībai par skaidras un saprotamas informācijas sniegšanu

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par skaidras un saprotamas informācijas sniegšanu