23.08.2023.

Viedoklis

Vēstule Salaspils novada pašvaldībai par mācību piederumu sarakstu

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Salaspils novada pašvaldībai par mācību piederumu sarakstu, kurā tiesībsargs aicina Salaspils novada pašvaldību nekavējoties nodrošināt, lai Salaspils 1. vidusskolas izglītojamo vecākiem sniegtā informācija tiek precizēta atbilstoši tiesību iegūt izglītību bez maksas principam, kā arī informēt tiesībsargu par paveikto; un Salaspils novada pašvaldības atbilde par Iestādes padomes pieņemto lēmumu