07.12.2021.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesas lietā Nr.2021-38-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2021-38-01 par Kriminālprocesa likuma 529.panta pirmās daļas 3.1punkta un 550.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam